Alternatieven schoolprogrammatie

Beste directie & leerkrachten,

Het is februari en ondertussen zijn het grootste deel van onze schoolvoorstellingen geannuleerd. We missen het om jullie te mogen verwelkomen in onze zalen, om de verwonderde blikken van de kinderen te zien, om de enthousiaste verhalen bij het naar buiten gaan te horen…..

Uit navraag hier en daar, hebben we wel ondervonden dat heel wat scholen op zoek zijn naar alternatieven. Dus hebben wij één en ander bij elkaar gezocht, in de hoop jullie leerlingen toch creatief te mogen verwonderen, verrassen, prikkelen, ….. De bundel in bijlage bevat een divers aanbod, gaande van iet wat andere digitale ervaringen, captaties en hoorspelen, tot workshops en kleine voorstellingen op school.

Hoe we te werk gaan? Volledig op maat. Wil jij op school één van deze activiteiten organiseren, contacteer ons dan zo snel als mogelijk. Aan de hand van jouw vraag, gaan wij concreet aan de slag en werken we in volledig overleg iets uit.

Voor die activiteiten die op school doorgaan, verwijzen we graag naar het advies dat vanuit het kabinet onderwijs werd gegeven. Daarin is bepaald dat ‘essentiële derden’ in elke fase in het basisonderwijs aan de slag kunnen voor de taken die ze moeten uitvoeren en niet eenvoudig op afstand kunnen. Indien de aanwezigheid van bepaalde mensen op school noodzakelijk is om de leerplandoelen te behalen, kunnen ze als essentiële derden beschouwd worden en op basis van de lokale risicoanalyse, op school toegelaten worden. Ook cultuurwerkers, kunstenorganisaties en kunstenaars kunnen zo’n essentiële derde zijn, wanneer aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

We hopen dat het aanbod jullie kan inspireren en dat we hiermee tegemoet kunnen komen aan jullie zoektocht om de muzische vorming op een creatieve manier aan te pakken in de klas.