Afspraken

Een goede introductie en een juiste ingesteldheid maken al de helft van de kunstbeleving: de leerlingen kunnen recht de voorstelling binnenstappen, zonder de omweg van verkeerde of vage verwachtingen. Hierdoor zit de wisselwerking tussen publiek en acteurs meteen op het juiste spoor en kan er een boeiende communicatie tot stand komen. Het theaterbezoek wordt voor de bezoeker een ware belevenis.

De meeste gezelschappen maken lesmappen aan, boordevol creatieve lessuggesties.
We verzamelen de lesmappen samen met filmpjes en persrecensies op deze website.
We hopen je zo te inspireren voor een creatieve introductie.

De voorstellingen beginnen stipt op het aangegeven uur. Om alles rustig te laten verlopen, vragen wij een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. Elke school meldt zich bij aankomst en geeft het aantal meegekomen leerlingen door. Wie te laat komt, riskeert niet meer binnen te mogen in de voorstelling.

Voor voorstellingen in het Arenatheater en Schouwburg, meld je je aan in de inkomhal van Schouwburg Kortrijk, via de hoofdingang. Voor voorstellingen in de ontmoetingscentra meld je je aan bij de infobalie van het desbetreffende centrum.

Je hoeft geen geld mee te brengen de dag van de voorstelling. Na de voorstelling ontvang je een factuur op school op basis van het effectief aantal aanwezige leerlingen. Als het aantal afwezigen meer dan 10% afwijkt van het aantal opgegeven bij inschrijving of bevestigde aantal, wordt het aantal ingeschreven leerlingen -10% gefactureerd. 

De toegangsprijzen voor activiteiten voor scholen zijn zeer krap berekend.
Als je jouw inschrijving annuleert, kan dit slechts na overleg worden aanvaard en moet dit minstens twee maanden voor de activiteit gebeuren.
Zoniet zien wij ons genoodzaakt het volledige bedrag te factureren.

Als een voorstelling uit overmacht niet kan doorgaan, word je zo snel mogelijk verwittigd.
Het Cultuurcentrum kan niet tussenbeide komen bij eventuele onkosten (zoals busvervoer).
Kan je als school niet komen omwille van overmacht, dan ontvang je geen factuur.